Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2013

aasiaa
"Sztuką jest mieć wyjebane, nawet gdy pęka Ci serce."
aasiaa
Nie lubię. Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia kończy się tak samo.
Reposted fromGeniusz Geniusz viaHannna Hannna

November 05 2013

aasiaa
Jak spędzam urodziny, naprawdę chcesz wiedzieć? Pół dnia czytam książki, pół patrzę przed siebie.
— z milosci
aasiaa
mam 25 lat i już wszyscy stwierdzają, że powinnam mieć chłopaka…pewnie, że też bym chciała ale pusta relacja do pokazania się z kimś w rodzinie, ustawienia na facebooku związku nie wchodzi w grę… do tego potrzebne są uczucia a nie "bycie dla bycia"! 
— s.a

November 04 2013

aasiaa
Są sprawy, których nie zapijesz wódką.
— Miuosh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaHannna Hannna
aasiaa
5598 a3a8 420
chyba straciłam większość z nich...
Reposted fromshrew shrew viaHannna Hannna

November 03 2013

aasiaa
Ważna jest obecność, a Twojej mi zabrakło. 

Reposted fromshovel shovel viaHannna Hannna

November 01 2013

aasiaa
4972 d48c 420
Reposted byultrafioletowaHannnaxroszpunkax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl